Извештаj о реконструкциjи манастира Хиландара за 2010. годину

Одбор за Хиландар Министарства културе прихватио jе 21.. јануара 2010. године Извештаj о реконструкциjи манастира за 2010. годину, када су и разматрани планови за текућу годину. Потписивање уговора са Задужбином манастира Хиландар биће обављено 28. jануара. Том приликом ће jавности бити презентовани резултати досадашње обнове Хиландара и планови за 2011. годину.

Реконструкциjа Великог конака реализуjе се у склопу jединственог подухвата ''Обнова Хиландара'', као наjвећи инвестициони програм. Започела jе активностима на изради идеjног проjекта у 2006. и 2007. години, и припремама и радовима на испуњењу Елабората о уређењу градилишта у jесен 2007.

Године 2008. започели су, а у 2009. настављени су радови на реконструкциjи Средишњег крила обjекта, са циљем да оно у што краћем року буде завршно и предато у употребу. То jе реализовано 2010. године. У 2009. години започели су, а у 2010. готово довршени груби грађевински радови на Западном крилу обjекта.

Извор:www.hilandar.org