Отворено писмо Правног савјета Митрополије црногорско-приморске Директору Управе за некретнине г. М. Орландићу

Митрополија црногорско-приморскаПојединачни акти подручних јединица Управе за некретнине о наводном ''вршењу исправки грешака'' у катастру непокретности и лично оглашавање директора Управе за некретнине г. М. Орландића, као и изјаве политичара да држава мора да се умијеша у наводни ''црквени спор'' и да је ''питање црквене имовине искључиво у надлежности Управе за некретнине'' увјерили су Митрополију Црногорско-приморску да је Управа за некретнине одабрана да у дјело спроведе правно насиље, које су против Митрополије започели појединци из врхова државне власти.

Овим писмом се упозорава директор Управе за некретнине на важећи закон, на обавезну примјену закона и на одговорност за злоупотребу службеног положаја и свјесно кршење закона.

Однос Цркве и државе се мијењао кроз историју Црне Горе. По сада важећем Уставу, Црква је одвојена од државе. Своју организацију, управу и црквеновјерске послове СПЦ уређује црквеним Уставом. Црквеним Уставом су одређена правна лица Цркве, а не државним законима. Зато Управа за некретнине нема никакву надлежност по питању назива правних субјеката као носилаца права својине црквене имовине. Носилац тог права је Митрополија Црногорско-приморска, јер је она правно лице по Уставу Цркве и јер је у поступку уписа стварних права на непокретностима она уписана као титулар права својине!

Управа за некретнине незаконито покушава да развласти Митрополију Црногорско-приморску као носиоца својинских права на црквеној имовини, мијењајући законите уписе у катастру непокретности и лажно називајући то ''вршењем исправки грешака''. Тиме се свјесно стварају услови за насилно отимање имовине Митрополије од стране тзв. Црногорске православне цркве, као неканонске, псеудо-вјерске творевине, основане подношењем пријаве од стране грађана Одјељењу безбједности Цетиње (увјерење број 34-01/99-4357/1 од 17.01.2000.).

Лажно се ствара и привид да постоји ''црквени спор''. Такав спор правно не постоји, нити је икада постојао. Постоје само бројни покушаји насилног физичког отимања појединих црквених објеката Митрополије, од стране припадника тзв. ЦПЦ. И постоји очигледна намјера политичара да се, доношењем нових закона и измјенама постојећих, имовина Митрополије прогласи државном. Тиме се правно насиље преноси и на законодавни терен, најављујући општу хајку против Митрополије. Они који то чине не би смјели да изгубе из вида да би под удар истог безакоња морала пасти и имовина Римокатоличке Цркве и Исламске заједнице у Црној Гори!

Управа за некретнине је постала извођач радова на спровођењу правног насиља којим се Митрополији Црногорско-приморској одузима имовина. Слијепим извршавањем тог задатка директор Управе за некретнине свјесно крши закон и преузима личну одговорност за све последице које из тога могу проистећи.

Законом је Управи за некретнине повјерено да води катастар непокретности и управни поступак у области својинских и других стварно-правних односа. Законом је тачно одређено да се својински уписи у катастру непокретности могу вршити и мијењати само по захтјеву овлашћеног лица и на основу пуноважне исправе која садржи правни основ за то. - Нити је поменута ЦПЦ овлашћено лице, нити има такву исправу - на основу које би се могла вршити промјена уписа са Митрополије на друга лица, нити су поједине цркве, или добра цркве, правна лица, па је такав захтјев морао бити одбачен. - Све друго је безакоње и правно насиље, којима се угрожавају правна сигурност и грађански мир.

Цетиње, 01. априла 2008.

Правни савјет Митрополије црногорско-приморске