Подвиг и однос према другом у делима Сартра и Достојевског