Српску Православну Цркву подржало 255 просветних радника из Бијелог Поља и Мојковца

Просветним радницима, који ових дана, у бројним црногорским градовима, пружају подршку Српској Православној Цркви у Црној Гори, њеној у борби за остварење својих права, придружило се 255 колега из Бијелог Поља.

Андрић Јеленка    професор српског језика и књижевности    ОШ Ристо Ратковић    Б.Поље
Аничић Наташа    професор руског језика и књижевности    Гимназија Милоје Добрашиновић    Б.Поље
Балтић Милорад    професор историје и географије        Б.Поље
Банковић Наташа    професор српског језика и књижевности    ОШ 9. Мај    Б.Поље
Басекић Зорица    васпитач    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Богавац Александра    професор економске групе предмета    Средња електро економска школа    Б.Поље
Богавац Бранка    учитељица    у пензији    Б.Поље
Божановић Сања    дипломирани музички педагог    Школа за основно музичко васпитање    Б.Поље
Божовић Дијана    професор математике     ОШ Марко Миљанов    Б.Поље
Бошковић Бојана    професор руског језика и књижевности    Гимназија Милоје Добрашиновић    Б.Поље
Бошковић Данијела    професор енглеског језика и књижевности    ОШ Рифат Бурџовић Тршо    Б.Поље
Бошковић Јована    професор руског језика и књижевности    ОШ Крсто Радојевић    Б.Поље
Бошковић Рајко    наставник физичког васпитања    ОШ Милован Јелић    Б.Поље
Брајковић Бојана    васпитач    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Брауновић Биљана    професор српског језика и књижевности    Гимназија Милоје Добрашиновић    Б.Поље
Бубања Милена    професор разредне наставе    ОШ Крсто Радојевић    Б.Поље
Бугарин Александра    васпитач    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Бугарин Душан    доктор биохемијских наука    Средња стручна школа    Б.Поље
Бугарин Љубинка    професор енглеског језика и књижевности        Б.Поље
Булатовић Вукица    васпитач        Мојковац
Булатовић Емилија    учитељица    ОШ Душан Кораћ    Б.Поље
Булатовић Зорка    васпитач    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Булатовић Иван    спец. струк. инг. Индустријског инжињерства        Б.Поље
Булатовић Коса    учитељица    у пензији    Б.Поље
Булатовић Марија    васпитач    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Булатовић Наташа    професор енглеског језика и књижевности    ОШ Миломир Ђаловић    Б.Поље
Булатовић Слађана    професор српског језика и књижевности    ОШ Павле Жижић    Б.Поље
Величковић Бранка    професор економске групе предмета    Средња електро економска школа    Б.Поље
Величковић Гордана    професор разредне наставе    ОШ Ристо Ратковић    Б.Поље
Величковић Данијел    професор разредне наставе    ОШ Павле Жижић    Б.Поље
Величковић Јелка    професор разредне наставе    ОШ Павле Жижић    Б.Поље
Величковић Лидија    медицинска сестра    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Величковић Миланка    професор предшколског васпитања    ОШ Марко Миљанов    Б.Поље
Величковић Милена    наставник разредне наставе    у пензији    Б.Поље
Величковић Славица     васпитач    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Величковић Тодо    професор економске групе предмета    Средња електро економска школа    Б.Поље
Вељовић Никола    професор историје и географије        Б.Поље
Влаовић Ива    професор енглеског језика и књижевности    СМШ Вуксан Ђукић    Мојковац
Војиновић Дејана    наставник енглеског језика и књижевности    ОШ Душан Кораћ    Б.Поље
Војиновић Др. Бранко    професор филозофије и социологије    ОШ Душан Кораћ    Б.Поље
Војиновић Марина    професор разредне наставе        Б.Поље
Војиновић Миланко    учитељ    у пензији    Б.Поље
Војиновић Милош    дипломирани музички умјетник    Школа за основно музичко васпитање    Б.Поље
Војиновић Мр. Миомир    професор руског језика и књижевности        Б.Поље
Војиновић Соња    васпитач    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Вукадиновић Ана    дипломирани економиста    Средња стручна школа    Б.Поље
Вукић Ана    професор енглеског језика и књижевности        Б.Поље
Вукићевић Јулка    дипломирани музички педагог    Школа за основно музичко васпитање    Б.Поље
Вуковић Ангелина    учитељица    у пензији    Б.Поље
Вуковић Винка     професор историје и географије    Гимназија Милоје Добрашиновић    Б.Поље
Вуковић Данијела    професор енглеског језика и књижевности    ОШ Рифат Бурџовић Тршо    Б.Поље
Вуковић Драган    наставник     у пензији    Б.Поље
Вуковић Зоран    професор руског језика и књижевности    Средња стручна школа    Б.Поље
Вуковић Марина    професор разредне наставе        Б.Поље
Вуковић Наталија    професор енглеског језика и књижевности        Б.Поље
Вуковић Небојша    дипломирани инжињер машинства    Средња стручна школа    Б.Поље
Вуковић Ново    професор географије    Гимназија Милоје Добрашиновић    Б.Поље
Вуковић Обрад    наставник математике и физике    ОШ Милован Јелић    Б.Поље
Вуковић Светозар    секретар    ОШ Недакуси    Б.Поље
Вукојичић Жаклина    професор енглеског језика и књижевности    ОШ Алекса Бећо Ђилас    Б.Поље
Вучетић Анђа    васпитач    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Гаврић Лидија    професор физике    Гимназија Милоје Добрашиновић    Б.Поље
Гашевић Вуксан    професор историје и географије    СМШ Вуксан Ђукић    Мојковац
Гашевић Мирјана    професор енглеског језика и књижевности    ОШ Алекса Бећо Ђилас    Мојковац
Голубовић Мирјана    васпитач    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Гордић Ленка    наставник биологије и хемије    ОШ Милован Јелић    Б.Поље
Грба Бранка    васпитач    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Грба Светлана    професор социологије    Средња стручна школа    Б.Поље
Гурешић Данка    професор психологије    Гимназија Милоје Добрашиновић    Б.Поље
Дамјановић Вукоман    професор историје и географије    у пензији    Б.Поље
Дамјановић Данијела    професор математике    ОШ Владислав Сл. Рибник    Б.Поље
Дамјановић Јелена    професор разредне наставе    ОШ Крсто Радојевић    Б.Поље
Дамјановић Јоксимовић Гордана    професор разредне наставе    ОШ Душан Кораћ    Б.Поље
Дамјановић Мирко    професор руског језика и књижевности    ОШ Недакуси    Б.Поље
Дедејић Вељко    професор српског језика и књижевности    Средња стручна школа    Б.Поље
Делић Јанко    наставник    у пензији    Б.Поље
Деспотовић Јованка    професор разредне наставе    ОШ Душан Кораћ    Б.Поље
Драгић Маја    професор разредне наставе    ОШ Милован Јелић    Б.Поље
Драговић Анкица    васпитач    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Драшковић Маја    васпитач    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Дробњак Бојан    професор енглеског језика и књижевности    Средња стручна школа    Б.Поље
Дробњак Горан    професор енглеског језика и књижевности    ОШ Ристо Ратковић    Б.Поље
Дробњак Данијела    професор предшколског васпитања    ОШ Недакуси    Б.Поље
Дробњак Данијела     професор енглеског језика и књижевности    ОШ Шукрија Међедовић    Б.Поље
Дробњак Марина    професор енглеског језика и књижевности    Гимназија Милоје Добрашиновић    Б.Поље
Дробњак Мр. Ана    професор математике    Средња електро економска школа    Б.Поље
Дробњак Мр. Милена    професор правне групе предмета    Средња електро економска школа    Б.Поље
Дробњак Сандра    професор физичког васпитања    ОШ Ристо Ратковић    Б.Поље
Дробњак Срђан    професор физичког васпитања        Б.Поље
Ђаловић Маријана    педагог    ОШ Крсто Радојевић    Б.Поље
Ђуровић Борислава    професор географије    ОШ 21. Мај    Б.Поље
Ђуровић Гордана    професор српског језика и књижевности    Средња стручна школа    Б.Поље
Ђуровић Љиљана    професор српског језика и књижевности    Средња електро економска школа    Б.Поље
Зејак Гордана    наставник хемије и биологије        Мојковац
Зечевић Нада    васпитач    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Злајић Борис    професор српског језика и књижевности    ОШ Браћа Рибар    Б.Поље
Злајић Милован    наставник физичког васпитања    у пензији    Б.Поље
Ивановић Јадранка    професор разредне наставе    ОШ Браћа Рибар    Б.Поље
Јанкетић Марко    магистар историјских наука        Мојковац
Јеремић Бранка    наставник енглеског језика и књижевности    ОШ Марко Миљанов    Б.Поље
Јеремић Виолета    професор историје и географије    ОШ Милован Јелић    Б.Поље
Јеремић Небојша    професор физичког васпитања    ОШ Душан Кораћ    Б.Поље
Јовановић Богић    професор филозофије и социологије    Средња електро економска школа    Б.Поље
Јововић Милан    професор ликовне културе        Б.Поље
Јокић Милица    професор енглеског језика и књижевности    ОШ Милован Јелић    Б.Поље
Јоксимовић Горан     рачуновођа    Средња стручна школа    Б.Поље
Карличић Велибор    професор електро групе предмета    Средња електро економска школа    Б.Поље
Карличић Данијела    професор електро групе предмета    Средња електро економска школа    Б.Поље
Кљајевић Бранка     професор српског језика и књижевности    ОШ Милован Јелић    Б.Поље
Кљајевић Гордана    професор разредне наставе    ОШ Милован Јелић    Б.Поље
Кљајевић Даринка    професор разредне наставе    ОШ Душан Кораћ    Б.Поље
Кљајевић Доц. Др. Видран    професор физичког васпитања    Средња стручна школа    Б.Поље
Кљајевић Драгослав    професор електро групе предмета    Средња електро економска школа    Б.Поље
Кнежевић Томовић Марија    професор српског језика и књижевности    ОШ Марко Миљанов    Б.Поље
Ковачевић Верица    професор српског језика и књижевности    ОШ Ристо Ратковић    Б.Поље
Ковачевић Дијана    педагог    ОШ Владислав Сл. Рибник    Б.Поље
Ковачевић Драгица    наставник историје и географије    ОШ Душан Кораћ    Б.Поље
Ковачевић Оливера    професор енглеског језика и књижевности    ОШ 21. Мај    Б.Поље
Ковачевић Рајко    магистрант, сарадник у настави    Факултет за туризам и хотелијерство    Б.Поље
Ковачевић Снежана    васпитач    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Којовић Вукица    професор разредне наставе    ОШ Владислав Сл. Рибник    Б.Поље
Којовић Небојша    наставник руског језика    ОШ Павле Жижић    Б.Поље
Конатар Данко    професор електро групе предмета    Средња електро економска школа    Б.Поље
Конатар Душанка    професор разредне наставе        Б.Поље
Конатар Ђурђина     професор математике        Б.Поље
Кордић Радоје     професор куварства    Средња стручна школа    Б.Поље
Кочовић Јелена    професор разредне наставе    ОШ Милован Јелић    Б.Поље
Крговић Горица    васпитач    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Крговић Соња    наставник разредне наставе    ОШ Владислав Сл. Рибник    Б.Поље
Крговић Стана    учитељица    у пензији    Б.Поље
Крушчић Меленка    васпитач    у пензији    Б.Поље
Куч Слободанка    професор разредне наставе    ОШ Ристо Ратковић    Б.Поље
Лековић Драгана    васпитач    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Љешњак Милена     професор математике    ОШ Марко Миљанов    Б.Поље
Љујић Божидар    професор математике    Средња стручна школа    Б.Поље
Љујић Милица    професор енглеског језика и књижевности    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Љујић Невена    наставник математике    ОШ Душан Кораћ    Б.Поље
Маловић Слободан    професор туристичке групе предмета    Средња стручна школа    Б.Поље
Манојловић Јелена    професор српског језика и књижевности    Средња стручна школа    Б.Поље
Марковић Драган    професор електро групе предмета    Средња електро економска школа    Б.Поље
Марковић Славко    ижињер саобраћаја        Б.Поље
Матијашевић Петар    професор машинске групе предмета    Средња стручна школа    Б.Поље
Медојевић Каћуша    наставник математике    у пензији    Б.Поље
Медојевић Радисав    наставник биологије и хемије    ОШ Крсто Радојевић    Б.Поље
Медојевић Сава    професор енглеског језика и књижевности    ОШ Алекса Бећо Ђилас    Мојковац
Миладинови Нада    учитељица    у пензији    Б.Поље
Миладиновић  Ратко    професор угоститењске групе предмета    Средња стручна школа    Б.Поље
Милић Оливера    васпитач    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Минић Радисав     професор историје и географије    Средња стручна школа    Б.Поље
Минић Рајка    професор српског језика и књижевности    Гимназија Милоје Добрашиновић    Б.Поље
Михаиловић Милица    васпитач    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Мрдак Биљана     васпитач        Мојковац
Мрдак Бранка    наставник енглеског језика и књижевности    ОШ Душан Кораћ    Б.Поље
Мрдак Веселин    професор историје и географије    ОШ Крсто Радојевић    Б.Поље
Мрдак Ружа    професор разредне наставе    ОШ Душан Кораћ    Б.Поље
Мрдовић Ивана    професор енглеског језика и књижевности    СМШ Вуксан Ђукић    Мојковац
Недовић Дара    наставник српско-хрватског језика     у пензији    Б.Поље
Недовић Татајана    педагог    Средња електро економска школа    Б.Поље
Новаковић Милена    професор разредне наставе    ОШ Браћа Рибар    Б.Поље
Нововић Мила    професор српског језика и књижевности    Средња електро економска школа    Б.Поље
Обрадовић Александра    професор математике    Гимназија Милоје Добрашиновић    Б.Поље
Обрадовић Биљана    професор српског језика и књижевности    ОШ Владислав Сл. Рибник    Б.Поље
Обрадовић Бојана    професор електро групе предмета    Средња електро економска школа    Б.Поље
Обрадовић Васо    професор    Средња стручна школа    Б.Поље
Обрадовић Војислав    наставник српског језика и књижевности    у пензији    Б.Поље
Обрадовић Давор    професор физичког васпитања        Б.Поље
Обрадовић Марија    васпитач    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Обрадовић Миладин    професор електро групе предмета    Средња електро економска школа    Б.Поље
Обрадовић Слава    професор математике    у пензији    Б.Поље
Обрадовић Снежана    професор енглеског језика и књижевности    Средња стручна школа    Б.Поље
Обрадовић Сузана    мастер учитељ    ОШ Марко Миљанов    Б.Поље
Отовић Данка    секретарка    Средња електро економска школа    Б.Поље
Павићевић Душица    мастер физичке хемије    Средња електро економска школа    Б.Поље
Пајевић Јефто    професор математике    у пензији    Б.Поље
Пајевић Соња    наставник разредне наставе    ОШ Марко Миљанов    Б.Поље
Пајовић Боса    наставник математике    у пензији    Б.Поље
Пајовић Миодраг    организатор практичне наставе    Средња електро економска школа    Б.Поље
Пејовић Данијела    професор разредне наставе    ОШ Милован Јелић    Б.Поље
Перишић Драгица    учитељица    у пензији    Б.Поље
Перишић Тамара    професор разредне наставе    ОШ Владислав Сл. Рибник    Б.Поље
Перовић Илинка    професор разредне наставе    ОШ Марко Миљанов    Б.Поље
Перовић Љиљана    медицинска сестра    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Петрић Војислав    професор    у пензији    Б.Поље
Петрић Милена    учитељица    у пензији    Б.Поље
Поповић Велимир    професор историје и географије    у пензији    Б.Поље
Поповић Тодора    професор разредне наставе    ОШ Марко Миљанов    Б.Поље
Пребирачевић Босиљка    учитељица    у пензији    Б.Поље
Пребирачевић Велиша    наставник библиотекар    у пензији    Б.Поље
Пребирачевић Милинко    дипломирани музички педагог    Школа за основно музичко васпитање    Б.Поље
Пурић Никола    професор економске групе предмета    Средња електро економска школа    Б.Поље
Радевић Будимирка    наставник руског језика        Мојковац
Радовић Биљана    професор социологије        Мојковац
Радовић Вељко    професор географије        Б.Поље
Радовић Гордана    професор електро групе предмета    Средња електро економска школа    Б.Поље
Радовић Драгољуб    професор машинске групе предмета    Средња стручна школа    Б.Поље
Радовић Ђорђије    професор технике и информатике    ОШ Марко Миљанов    Б.Поље
Радовић Јелена    професор технике и информатике    ОШ Милован Јелић    Б.Поље
Радовић Наташа    професор разредне наставе    ОШ Марко Миљанов    Б.Поље
Радовић Ратка    машински инжињер         Б.Поље
Радојевић Борка    професор разредне наставе    ОШ Алекса Бећо Ђилас    Б.Поље
Радоњиић Никола    професор економске групе предмета    Средња стручна школа    Б.Поље
Радоњић Сања    наставник енглеског језика и књижевности    ОШ Душан Кораћ    Б.Поље
Раичевић Љиљана    професор енглеског језика и књижевности    ОШ Крсто Радојевић    Б.Поље
Ракоњац Вера    професор електро групе предмета    Средња електро економска школа    Б.Поље
Ракоњац Душка    наставник разредне наставе    ОШ Владислав Сл. Рибник    Б.Поље
Ракоњац Загорка    професор српског језика и књижевности    ОШ Владислав Сл. Рибник    Б.Поље
Ракоњац Милка    професор економске групе предмета    Средња електро економска школа    Б.Поље
Ракоњац Милован    професор ликовне културе    ОШ Браћа Рибар    Б.Поље
Ракоњац Миодраг Бели    наставник физике и математике    у пензији    Б.Поље
Ракоњац Радојко     организатор практичне наставе    Средња стручна школа    Б.Поље
Ракоњац Сања    професор енглеског језика и књижевности        Б.Поље
Ракочевић Јулија    васпитач    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Ракочевић Тања    професор разредне наставе    ОШ Алекса Бећо Ђилас    Б.Поље
Раховић Василија    мастер професор српског језика и књижевности    ОШ Алекса Бећо Ђилас    Б.Поље
Речевић Драган    наставник хемије и физике    ОШ Павле Жижић    Б.Поље
Речевић Драгана    професор разредне наставе    ОШ Павле Жижић    Б.Поље
Речевић Оливера    професор српског језика и књижевности    ОШ Владислав Сл. Рибник    Б.Поље
Ровчанин Владан     професор електро групе предмета    Средња електро економска школа    Б.Поље
Ровчанин Љубо    наставник историје и географије    у пензији    Б.Поље
Ровчанин Оливера    професор информатике    Средња стручна школа    Б.Поље
Рудић Дубравка    професор економске групе предмета    Средња електро економска школа    Б.Поље
Рудић Радмила    професор разредне наставе    ОШ Алекса Бећо Ђилас    Б.Поље
Сарић Булатовић Зора    професор хемије    у пензији    Б.Поље
Секулић Драгица    наставник библиотекар    ОШ Душан Кораћ    Б.Поље
Секулић Ксенија    наставник ликовне културе    у пензији    Б.Поље
Симовић Милосава    професор разредне наставе    ОШ Крсто Радојевић    Б.Поље
Симоновић Драган    професор електро групе предмета    Средња електро економска школа    Б.Поље
Симоновић Сандра    професор филозофије и социологије    Гимназија Милоје Добрашиновић    Б.Поље
Симоновић Светлана    учитељица    у пензији    Б.Поље
Словић Лидија    професор математике         Б.Поље
Смоловић Милоје    професор историје и географије        Мојковац
Сошић Зоран    професор српског језика и књижевности    Средња електро економска школа    Б.Поље
Станић Верица    наставник историје и географије    у пензији    Б.Поље
Станић Јанко    наставник разредне наставе    у пензији    Б.Поље
Станић Марина    професор руског језика и књижевности    ОШ Алекса Бећо Ђилас    Мојковац
Станић Марица    професор италијанског језика и књижевности    Гимназија Милоје Добрашиновић    Б.Поље
Станишић Биљана    професор разредне наставе    ОШ Крсто Радојевић    Б.Поље
Стијовић Арсо    професор енглеског језика и књижевности    ОШ Браћа Рибар    Б.Поље
Стијовић Маријана    професор историје        Б.Поље
Стошовић Снежана    наставник разредне наставе    у пензији    Б.Поље
Суша Оливера    наставник енглеског језика и књижевности    ОШ Браћа Рибар    Б.Поље
Терзић Велимир     наставник историје и географије    у пензији    Б.Поље
Терзић Љиљана    наставник историје и географије    у пензији    Б.Поље
Томовић Вијолета    професор разредне наставе    ОШ Душан Кораћ    Б.Поље
Томовић Сања    професор историје и географије        Мојковац
Ћинћур Јелена    професор енглеског језика и књижевности    Средња електро економска школа    Б.Поље
Ћинћур Радомир    професор историје и географије    Средња електро економска школа    Б.Поље
Ћоровић Љубинка    професор историје     Гимназија Милоје Добрашиновић    Б.Поље
Ћоровић Марија    професор разредне наставе        Б.Поље
Ћоровић Ранко    професор економске групе предмета    Средња електро економска школа    Б.Поље
Фатић Александар    професор физичког васпитања    ОШ Владислав Сл. Рибник    Б.Поље
Фатић Драгомир    професор физичког васпитања    у пензији    Б.Поље
Фемић Драгомир Драшо    професор физике    у пензији    Б.Поље
Фемић Јелена    професор разредне наставе    ОШ Алекса Бећо Ђилас    Б.Поље
Фемић Лазар    професор историје и географије    ОШ Марко Миљанов    Б.Поље
Фемић Предраг    професор физичког васпитања    Гимназија Милоје Добрашиновић    Б.Поље
Фемић Радован    магистар историјских наука        Б.Поље
Фемић Слађана    секретарка-рачуновођа    ОШ Алекса Бећо Ђилас    Б.Поље
Фемић Слађана    васпитач    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Фолић Љиљана    професор прехрамбене групе предмета    Средња стручна школа    Б.Поље
Фуртула Милка    професор машинске групе предмета    Средња стручна школа    Б.Поље
Фуртула Миодраг    професор машинске групе предмета    Средња стручна школа    Б.Поље
Фурунџић Мирјана    васпитач    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Фурунџић Снежана    професор флауте    Школа за основно музичко васпитање    Б.Поље
Фуштић Миодраг    професор историје и географије    ОШ Алекса Бећо Ђилас    Мојковац
Цаковић Никола    професор разредне наставе    ОШ Крсто Радојевић    Б.Поље
Цвијовић Ивана    наставник музичке културе    ОШ Браћа Рибар    Б.Поље
Цвијовић Слободан    професор електро групе предмета    Средња електро економска школа    Б.Поље
Цимбаљевић Светлана    наставник разредне наставе    ОШ Марко Миљанов    Б.Поље
Цмиљанић Миланка    професор руског језика и књижевности        Б.Поље
Човић Мирјана    професор разредне наставе    ОШ Алекса Бећо Ђилас    Б.Поље
Чуровић Радмила    учитељица    ОШ Марко Миљанов    Б.Поље
Шебек Верица Вера     учитељица    у пензији    Б.Поље
Шебек Драгиша Драган    професор српског језика и књижевности    у пензији    Б.Поље
Шебек Зоран    професор физичког васпитања    Средња електро економска школа    Б.Поље
Шебек Милосав    учитељ    у пензији    Б.Поље
Шебек Нада    секретарка    у пензији    Б.Поље
Шебек Рајка    професор хемије    Средња електро економска школа    Б.Поље
Шебек Стеван    професор разредне наставе    ОШ Владислав Сл. Рибник    Б.Поље
Шестовић Јелена    педагог    ОШ Марко Миљанов    Б.Поље
Шестовић Мирјана    професор разредне наставе    ОШ Крсто Радојевић    Б.Поље
Шпањевић Милка     професор српског језика и књижевности    Средња електро економска школа    Б.Поље
Шпањевић Оливера    медицинска сестра    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље
Шпањевић Слободана    наставник руског језика    у пензији    Б.Поље
Шћекић Марко    професор физичког васпитања    ОШ 9. Мај    Б.Поље
Шћекић Милимир    професор географије    Средња електро економска школа    Б.Поље
Шћекић Радмила     библиотекар- професор српског језика    Средња електро економска школа    Б.Поље
Шћепановић Игор    професор физичког васпитања    Средња електро економска школа    Б.Поље
Шуковић Данијела    професор српског језика и књижевности    Средња електро економска школа    Б.Поље
Шуњеварић Неда    медицинска сестра    ЈПУ Душо Басекић    Б.Поље

Извор: Епархија будимљанско-никшићка