Хришћански свет

Патријарх јерменски примио познатог глумца Џона Малковића

Патријарх јерменски примио познатог глумца Џона Малковића
Патријарх јерменски примио познатог глумца Џона Малковића
Патријарх јерменски примио познатог глумца Џона Малковића
Патријарх јерменски примио познатог глумца Џона Малковића

Његова Светост Карекин II, Врховни патријарх и Католикос свих Јермена, 12. октобра 2017. примио је у седишту Светог Ечмиадзина познатог холивудског глумца, режисера, сценаристу и продуцента Џона Малковича и његову партнерку гђу Николета Пејран, који су стигли у Јерменију да би учествовали на церемонији отварања 5. међународног музичког фестивала Арам Качатуријан. У њиховој пратњи били су г. Армен Смбатјан, саветник председника Републике Јерменије за међународну културну и хуманитарну сарадњу, и г. Сергеја Смбатјана, диригента и уметничког директора Државног омладинског оркестра Јерменије.

Обележено пола века реформације

Хри­шћан­ска ре­фор­мат­ска цр­ква и Сло­вач­ка еван­ге­лич­ка А. В. цр­ква, цен­трал­ном еку­мен­ском ма­ни­фе­ста­ци­јом у Пан­че­ву за­јед­нич­ки су обе­ле­жи­ле ве­ли­ки ју­би­леј 500 го­ди­на ре­фор­ма­ци­је. Све­ча­но­сти по­во­дом го­ди­шњи­це, по­ла ве­ка од об­ја­вљи­ва­ња Лу­те­ро­вих те­за, ко­је су из­ме­ни­ле вер­ски, кул­тур­ни и по­ли­тич­ки жи­вот Евро­пе, при­су­ство­ва­ли су спе­ци­јал­ни иза­сла­ник пред­сед­ни­ка Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, ре­пу­блич­ки и по­кра­јин­ски функ­ци­о­не­ри и по­сла­ни­ци, пред­став­ни­ци ам­ба­са­да, гра­до­на­чел­ник Пан­че­ва, као и де­ле­га­ци­је на­ци­о­нал­них са­ве­та сло­вач­ке и ма­ђар­ске на­ци­о­нал­не ма­њи­не у Ср­би­ји.

Стогодишњица прве независне Републике Јерменије

У априлу 2018. у Антелији, у Либану, отпочеће свејерменска  конференција, која ће окупити историчаре, академике, политичаре и државнике из Јерменије и дијаспоре. Учесници ће анализирати историјске околности које су водиле стварању прве независне републике Јерменије 28. маја 1918. године.  Такође ће обрадити значајне аспекте историје дијаспоре и Совјетске Јерменије, као и друга питања везана за јерменски народ у будућности. Његова Светост Арам I ће председавати организационим одбором.

Председник мађарске владе говорио о прогону хришћана

На Међународној консултацији о прогону хришћана, одржаној у Будимпешти, председник мађарске владе Виктор Орбан одржао је говор у коме је позвао све хришћане да заштите хришћанске заједнице у невољи. -Ми смо у улози стражара“, рекао је он и цитирао књигу пророка Језекиља где стоји да стражар мора поднети извештај Господу о свима убијенима зато што је видео прилазак непријатеља а није упозорио.

Свечана додела диплома у Шамбезију

Свечана додела диплома у Шамбезију
Свечана додела диплома у Шамбезију
Свечана додела диплома у Шамбезију
Свечана додела диплома у Шамбезију

У суботу, 14. октобра 2017. године, у Православном центру у Шамбезију надомак Женеве, након одбране рада, генерацији школске 2016/17. године уручене су дипломе за успешно завршене мастер студије. На свечаности су представљени и нови студенти који ће наредних година похађати ову високошколску установу.

Очекује се да пољске радње буду отворене сваке друге недеље

Пољски Парламент намерава да ограничи трговину недељом. Пододбор за тржишни рад и трговину одлучио је да се убудуће супермаркети и тржни центри буду затворени сваке друге и четврте недеље у месецу. Потпредседник владе и министар финансија Матеус Моравјецки назвао је ову законску иницијативу „добрим компромисом“. До сада су у Пољској недељом радиле све продавнице, само су о државним празницима морале бити затворене. У мањим трговинама у којима власник лично стоји за касом, дозвољена је трговина о празницима и за њих нови законски предлог неће важити.